Publicaties


Het Nieuwe Belonen

CAO-W&MD: Meer cash flow door flexibele arbeidsvoorwaarden

Dat kan met Het Nieuwe Belonen!

Werknemers willen graag meer invloed op hun loopbaan, arbeidsvoorwaarden en werktijden. Bijvoorbeeld door onderdelen uit de CAO te ruilen voor individuele voorzieningen. De diversiteit aan wensen van medewerkers zorgt er voor dat organisaties stoeien om deze individuele voorkeuren in te bedden in een beloningsbeleid dat hier rekening mee houdt. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat dergelijke individuele keuzes van medewerkers erg gewaardeerd worden.

Personeel boeien en binden met Het Nieuwe Belonen
Een reiskostenvergoeding, een auto van de zaak, een bijdrage in de pensioenpremie – lang was dit het wel zo’n beetje wat secundaire arbeidsvoorwaarden betreft. Het afgelopen jaar zijn wij daarom samen met AAG druk bezig geweest met de doorontwikkeling van Het Nieuwe Belonen. Dit vernieuwende concept is helemaal gericht op flexibiliteit in belonen. Door handig gebruik te maken van CAO-bepalingen in combinatie met fiscale regelgeving wordt een maximaal rendement uit arbeidsvoorwaarden gehaald, daarnaast wordt het WKR-forfait budgetneutraal bijna verdubbeld! Een goede motivatie om medewerkers te boeien én te binden middels een Persoonlijk Keuze Budget.

Onbekendheid met een Persoonlijk Keuze Budget (PKB)
Voor veel organisaties is dit echter nog onbekend terrein waarvoor nieuw beleid ontwikkeld moet worden. Uit eigen onderzoek en ervaring blijkt dat organisaties:

  • zich niet bewust zijn van wet- en regelgeving omtrent fiscaalvriendelijk belonen en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden in relatie tot dit PKB;
  • niet weten dat zij budgetneutraal de forfaitaire ruimte kunnen vergroten;
  • in beide gevallen veel geld laten liggen.

Ook voor uw organisatie kan het nuttig zijn om te weten hoe:

  • u in deze tijden van bezuinigingen extra budget beschikbaar maakt om uw medewerkers te belonen?
  • u uw medewerkers arbeidsvoorwaarden aanbied die aansluiten op hun persoonlijke behoeften?
  • u met een modern arbeidsvoorwaardenpakket ook uw HR- en organisatiebeleid kunt versterken?
  • u zich kunt profileren als aantrekkelijk werkgever op de arbeidsmarkt
  • u dit allemaal heel eenvoudig regelt met een Persoonlijk Keuze Budget (PKB)

Een eenvoudig praktijkvoorbeeld
Een organisatie met 500 werknemers heeft een loonsom van circa €16.000.000,-. Met 1,2% forfaitaire WKR-ruimte van € 185.000,- is € 375,- beschikbaar per werknemer. Door gebruik te maken van fiscale mogelijkheden is dit forfait budgetneutraal doorgegroeid naar circa 2,1%. Een stijging van € 140.000,- waardoor de beschikbare forfaitaire ruimte € 330.000,- is geworden. Dit levert een werkkostenbudget op van circa € 660,- per werknemer.

Om de keuzemogelijkheden en het rendement te maximeren wordt daarnaast separaat een individueel keuzebudget toegevoegd. Samen met het werkkostenbudget vormt dit het Persoonlijk Keuze Budget (PKB). Dit PKB genereert een jaarlijks positief saldo van € 101.000,- voor de organisatie. Tel uit uw winst!

Direct uw specifieke situatie bespreken
Het zou jammer zijn als u deze visievorming mist bij het maken van uw beleidskeuze! Daarom bieden wij u de mogelijkheid om direct dieper op de materie in te gaan. Tijdens een ochtend- of middagsessie met maximaal vier personen van uw organisatie geeft onze consultant u inzicht in wat Het Nieuwe Belonen uw organisatie kan opleveren.

Uiteraard gebaseerd op de specifieke gegevens van uw organisatie. De opgedane kennis kunt u direct toepassen waardoor u geen geld en kansen laat liggen! Bij een organisatie met 500 medewerkers kan dit rendement al snel oplopen tot € 100.000,-. Elk jaar weer.

Voor de kosten hoeft u het dus niet te laten, in de maanden juni en juli profiteert u bovendien van een aantrekkelijke zomerkorting en betaalt u slechts € 295,-.

Afspraak maken
Wilt u direct een afspraak met een van onze consultants? Of wilt u eerst een vrijblijvende telefonische toelichting? Neem dan contact met mij op.
Graag lichten wij Het Nieuwe Belonen toe.


Contact adres

Annapark 17-A
5246 AN  's-Hertogenbosch
Mobiel: +31650204802
E-mail: info@werkkosten.nl

Volg ons

Wij zijn actief op Social Media. Delen is fijn.

smily

Meer rendement Minder kosten

Website: Studio Kool